شرکت دنياي هفت اقليم با بيش از8 سال سابقه کار در اجراي تورهاي داخلي و آسيا و اروپا درحال خدمت رساني به تمام مسافران خود است.

اين شرکت در جهت اخذ ويزا براي بلغارستان فعاليت ميکند

ميتوانيد علاوه بر درخواست ويزا براي بلغارستان و يا سفر به کشورهاي آسيايي با شماره تماس هاي ما، تماس بگيريد و همکاران ما شما را راهنمايي کنند.

ما در خدمت شما هستيم.